Disclaimer voor 99deals.nl

99deals , hierna te noemen 99deals, verleent u hierbij toegang tot 99deals.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
99deals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

99deals spant zich in om de inhoud van 99deals.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op 99deals.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op 99deals.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 99deals.
Voor op 99deals.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 99deals nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 99deals of bij derde, welke met toestemming dit beschikbaar hebben gesteld aan 99deals.nl

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van 99deals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Indien er op bepaalde pagina’s buttons zijn geplaatst voor het delen van de pagina (zoals bijv. facebook, twitter etc.) dan mag dit gezien worden als toestemming van 99deals.nl